Uroczyste otwarcie wystawy „Ułańska Jesień” w Bobowej- Relacja

W dniu 13 października 2018 roku w Bobowej odbyło się Uroczyste otwarcie wystawy „Ułańska Jesień” w Dworze Długoszowskich.
Ekspozycja została poświęcona wybitnej postaci- Generałowi dywizji, doktorowi medycyny Bolesławowi Wieniawie Długoszowskiemu.

Wystawa została opracowana przez dr n. przyr. Wojciecha Giermaziaka oraz Rafała E.Stolarskiego. Patronat honorowy na wystawą sprawuje Minister Zdrowia,a głównym twórcą jest Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki ze stojącym na jej czele doktorem nauk przyrodniczych panem Wojciechem Giermaziakiem.
Organizatorem uroczystości był Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza. Natomiast do partnerów tego przedsięwzięcia należą: Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie oraz Wojskowe Biuro Historyczne.
W wydarzeniu oprócz zaproszonych gości brały udział poczty sztandarowe różnych szkół, organizacji i instytucji z terenu miasta i gminy, Orkiestra Dęta z Siedlisk, która zadbała o oprawę muzyczną wydarzenia oraz członkowie Stowarzyszenia Szwadron Niepołomice 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, którzy w banderii konnej uświetnili uroczystość.
Konferansjerem uroczystości była Pani Małgorzata Molendowicz.

Podczas wydarzenia zgromadzeni goście odśpiewali wspólnie hymn narodowy, po czym delegacje w złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego i jego wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie głos zabrał Burmistrz Bobowej, który powitał zgromadzonych gości oraz podziękował im za przybycie. Wystąpił także Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej, doktor nauk przyrodniczych pan Wojciech Giermaziak, który jako wielki pasjonat adiutanta, przybliżył zebranym postać Bolesława Wieniawy Długoszowskiego.
Wydarzenie zakończył koncert piosenek legionowych w wykonaniu zespołu „Chmielnikers” oraz wspólne podziwiane eksponatów oraz wystawy.