Ponad dwa miliony na remont dróg w gminie Bobowa

Mamy dobre wiadomości dla kierowców i mieszkańców gminy Bobowa. Właśnie ruszają kolejne przebudowy i zmiany nawierzchni dróg na terenie gminy Bobowa. Place budów zostały już przekazane. Przebudowie ulegną:

  1. Św. Wawrzyńca w miejscowości Bobowa – 1180 m – (od cmentarza do skrzyżowania z ul. Bohaterów Bobowej) wraz z budową chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 981 do bloków,
  2. Sportowa w miejscowości Bobowa – 255 m – wraz z budową ciągu pieszo – jezdnego,
  3. Ks. Jana Czuby w miejscowości Bobowa w km – 689 m – wraz z budową chodnika,
  4. Bohaterów Bobowej w miejscowości Bobowa – 502 m (od skrzyżowania z ul. Widok do końca),
  5. Gryfitów w miejscowości Bobowa – 600 m,
  6. Brzana – Piekło – Jankowa /Dół/ w miejscowości Brzana – 850 m,
  7. Siedliska – Tłoki w miejscowości Siedliska – 1080 m.

W związku z powyższym na wymienionych drogach w chwili obecnej nie będzie wykonywana bieżąca naprawa uszkodzeń nawierzchni.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców bobowski samorząd co roku przeznacza znaczne środki finansowe na remont i modernizację dróg na terenie całej gminy Bobowa. Tym razem dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możemy wykonać inwestycje drogowe o wartości 2 370 000 zł. To duża kwota, jednakże w ramach PROW 2014-2020 – działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” uzyskaliśmy na ten cel  1 440 000,00 zł  środków pozabudżetowych – powiedział Burmistrz Wacław Ligęza.