Siłownie zewnętrzne – postęp prac budowlanych

Praca nad siłowniami zewnętrznymi jest kontynuowana. Oto stan zaawansowania robót budowlanych.

Zespół Szkół nr 1 Bobowa.

Trwają prace nad murem okalającym Orlika – usuwany jest stary tynk, przygotowywane jest podłoże dla nawierzchni pokrywającej plac dla siłowni zewnętrznej.

galeria zdjęć

 

Zespół Szkół w Brzanie.

Niecka basenu została zasypana żwirem. Zostało wykonane ogrodzenie dopasowane do już istniejącej bramy wejściowej. Przygotowywany jest plac dla siłowni zewnętrznej.

galeria zdjęć

 

Szkoła Podstawowa w Jankowej.

Trwają prace nad wielofunkcyjnym boiskiem oroz rozbiegiem i skocznią z piaskochwytem dla skoku w dal.

galeria zdjęć