Obchody 680-lecia lokacji miasta Bobowa oraz poświęcenie kościoła Wszystkich Świętych w Bobowej

7 września 2019 r. w 680. rocznicę lokacji Bobowej, 10. rocznicę przywrócenia jej praw miejskich i patronatu św. Zofii nad miastem, bp Andrzej Jeż pobłogosławił odrestaurowany kościół parafialny. Drugi w przeciągu dwóch lat. Kiedy bowiem w maju ubiegłego roku bobowska parafia zakończyła renowację gotyckiego XV-wiecznego kościoła św. Zofii, do niego przeniosło się całe życie liturgiczne, a gruntownej restauracji poddano kościół parafialny z początku XIV wieku, któremu patronują Wszyscy Święci.

Gruntownej renowacji poddano niemal każdy element kościoła – to, co znajduje się wewnątrz niego i na zewnątrz wraz z otaczającym go murem. Położone zostały nowe tynki, nowa posadzka, portale, przebudowano prezbiterium, odnowiono ołtarz w kaplicy Matki Bożej Bolesnej, zamontowano nowe nagłośnienie, oświetlenie, odrestaurowano chór, organy, zakrystię, w kościele są też nowe ławki.

„Pracowaliśmy naprawdę ciężko, zjednoczyliśmy się w tym dziele wszyscy – parafia i władze miasta – podkreślał bobowski proboszcz, dziękując każdemu, kto przysłużył się temu dziełu i zapewniając o równie wielkiej gorliwości w budowaniu Kościoła duchowego. Powstawały w tym czasie nowe grupy modlitewne i adoracyjne, mamy wielu ministrantów, lektorów i bardzo liczną Dziewczęcą Służbę Maryjną. Przy parafii gromadzi się bardzo wiele młodzieży i ludzi zaangażowanych w życie liturgiczne” – wyliczał ks. dr Marian Chełmecki – proboszcz parafii.

Wielu parafian widziało odnowiony kościół dziś po raz pierwszy. Nie kryli radości i tego, pod jak wielkim są wrażeniem. W ich imieniu Pan Antoni Durlak złożył podziękowania  Biskupowi Tarnowskiemu za skierowanie do Bobowej ks. Mariana Chełmeckiego, który jako proboszcz wziął na swoje barki  odpowiedzialność za prace remontowe w naszych kościołach. Za wspieranie tego dzieła modlitwą, zaufaniem, życzliwością i opieką. Za obecność w tym radosnym dniu i błogosławieństwo  naszej świątyni.

Proboszczowi Parafii ks. Marianowi Chełmeckiemu za podjęcie wielkiego trudu przywrócenia naszym kościołom ich należytego piękna, za odwagę i wiarę w powodzenie tego przedsięwzięcia. Za wielkie zaangażowanie, pracowitość, determinację, nie szczędzenie czasu, sił i zdrowia. Mając świadomość, że żadne słowa nie wyrażą w pełni  wdzięczności parafian przekazał życzenia „Niech Dobry Bóg, któremu każdego dnia powierzałeś swą pracę, obdarzy Cię godną nagrodą, a my możemy tylko zapewnić Cię o naszej modlitwie i wdzięczności naszych serc. BÓG ZAPŁAĆ” oraz Burmistrzowi Wacławowi Ligęzie  za gospodarską troskę o nasze wspólne dobro, za wszelkie starania, by pozyskać środki finansowe umożliwiające wykonanie remontu w tak szerokim zakresie, za  okazywaną troskę, życzliwość i wsparcie podczas trudnych prac nad restauracją zabytkowych obiektów.

Dzisiaj, kiedy cieszymy się z poświęcenia na nowo parafialnej świątyni, mamy świadomość, że tę radość zawdzięczamy też w dużym stopniu gospodarzowi naszego miasta i gminy.

Ksiądz proboszcz, nawiązując do słów św. Pawła, mówił o szaleństwie. To dobre myślenie. Dzisiaj potrzebujemy szaleńców Bożych – dodał biskup, zauważając, że wszyscy święci, którzy patronują parafii, to Boży szaleńcy, którzy chcą zmieniać świat, człowieka i czynić go lepszym. Oby więcej było takich szalonych ludzi – życzył.

W uroczystości 680. rocznicy lokacji miasta i błogosławieństwie odnowionego kościoła wzięło udział ponad 20 kapłanów, siostry zakonne, parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, szkół, instytucji, stowarzyszeń, organizacji, a nade wszystko parafianie. „Liturgia w odnowionym kościele była tak podniosłym wydarzeniem, że warto było czekać na coś takiego i podejmować te wszelkie wysiłki i trudy. Pokazała, jak bardzo jesteśmy rodzinną, zjednoczoną parafią” – dodaje ks. Chełmecki.

Po Eucharystii dalsza część świętowania odbyła się w hali sportowej, przed którą prezes Sekcji Hodowców Gołębi Pocztowych Bobowa Pan Andrzej Nowak wypuścił 300 gołębi, by obwieściły światu, jak dostojne rocznice i wspaniałe dzieła świętuje Bobowa.

Część oficjalną spotkania poprzedził występ zespołu „Szabasówka”. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego przy dźwiękach orkiestry dętej z Siedlisk pod  batutą Roberta Motyki. Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza powitał  przybyłych gości m.in.: Ekscelencję dr Andrzeja Jeża – Biskupa Tarnowskiego, Proboszcza parafii p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej oraz księży z dekanatu Bobowa, księży rodaków oraz siostry zakonne, Honorowych Obywateli Gminy ks. Józefa Pyrka i ks. Stanisława Święcha. Posłów na Sejm RP:, Panią Elżbietę Zielińską, Pana Arkadiusza Mularczyka, Pana Jana Dudę, Pana Andrzeja Czerwińskiego, Pana Wiesława Janczyka oraz  Senatora RP Pana Stanisława Koguta, a także Starostę Powiatu Gorlickiego Panią Marię Gubałę,  wraz z radnymi powiatu gorlickiego, przedstawicieli władz samorządowych, delegację z Miasta i Gminy Busko-Zdrój której przewodniczył Pan Jarosław Zatorski –  Naczelnik Wydziału Promocji Współpracy Zagranicznej i Spraw Uzdrowiskowych w Urzędzie Miejskim w Busku – Zdrój. Radnych Gminy Bobowa  z  Panią Przewodniczącą na czele Małgorzatą Molendowicz oraz radnych  sprawujących mandat w poszczególnych kadencjach od 1990 roku. Z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach Pana Piotra Prokipczaka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Pana Krzysztofa Gładysza, Pana Krzysztofa Kosibę – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, Franciszka Rachela długoletniego Dyrektora Szpitala Powiatowego w Gorlicach, Strzeleckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w Gorlicach oraz Bractwo Rycerskie 46 chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobowej.

Szczególnie ciepło powitał rodowitych Bobowian, którzy  choć wyjechali z  Bobowej, nadal interesują się rodzinnym miastem. Dyrektorów szkół, zakładów pracy, właścicieli firm, Prezesów i Naczelników Jednostek OSP, Panie Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego,  oraz przedstawicieli mediów i wszystkich zgromadzonych gości.

Przemówienia okolicznościowe gości były pełne uznania dla władz miasta za ich trud i ciężką pracę włożoną w rozwój miejscowości połączone z życzeniami dalszego rozwoju Bobowej, realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, i wielu kolejnych wspaniałych rocznic. Z okazji Jubileuszu 680-lecia lokacji miasta Bobowa Burmistrz Bobowej  wręczył  okolicznościowe statuetki przedstawiające postać Zygmunta Gryfity z Bobowej dla autorów książek o Bobowej. Statuetki otrzymali: Pan Karol Majcher,  Pan  Ryszard Kobaka, Pan Andrzej Ćmiech i Pan  Wojciech Molendowicz.

Burmistrz Pan Wacław Ligęza wręczył również medale jubileuszowe przygotowane specjalnie na tę okazję osobom, które swoją pasją, pracą zawodową i społeczną w sposób szczególny zasłużyły się dla  Gminy Bobowa.

Podczas uroczystości  został zaprezentowany film ukazujący najważniejsze wydarzenia z historii miasta  oraz rozwój Gminy Bobowa na przestrzeni ostatnich lat.

Uroczystość uświetnił  koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani tortem przygotowanym przez  uczniów Technikum Żywienia z Bobowej pod kierunkiem Pani Marty Lach – Mruk.

Honorowy Patronat nad Jubileuszem 680-lecia lokacji miasta Bobowa objęli: Bp Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski, Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP3 Kraków, Radio Kraków, RDN Małopolska, RtvG, Gorlice.tv, Pogórze24, NaszaBobowa.

Partnerem Jubileuszu 680-lecia lokacji Miasta Bobowa, 10-lecia przywrócenia praw miejskich Bobowej i ustanowienia św. Zofii patronką Miasta Bobowa było Województwo Małopolskie.