Odbiór konserwatorski w kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach

W dniu 25 października 2018 r. w kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach odbył się odbiór kompleksowych prac konserwatorskich przeprowadzonych przy ołtarzu bocznym pw. Matki Bożej Bolesnej. W odbiorze konserwatorskim uczestniczyli: ks. Jacek Kupiec – Rektor Kościoła, Wacław Ligęza – Burmistrz Bobowej, Stanisław Tabiś – Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Nowym Sączu oraz przedstawiciele Wykonawcy – Pracowni Plastycznej i Konserwatorskiej ARStec z Nowego Sącza.

Zakres prac przy obiekcie obejmował:

  • wykonanie uzupełniających badań sondażowych zmierzających do rozpoznania stratygrafii ołtarza,
  • wykonanie zabezpieczenia konstrukcji ołtarza, oczyszczenie, nasycenie środkami odkażającymi, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków  drewna i kitowanie, usuwanie wadliwych przemalowań, patynowanie i woskowanie drewna. Ponadto przeprowadzono działania estetyczne polegające gł. na rekonstrukcji ubytków polichromii i złoceń,
  • wykonanie badań i pełnej konserwacji obrazu Matki Bożej Bolesnej oraz obrazu św. Marcina.

Całkowita wartość prac wynosi 90 063,76 zł, z czego:

  • 40 000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • 17 500,00 zł stanowi dotacja z budżetu Gminy Bobowa,
  • 15 000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego,
  • 17 563,76 zł stanowią środki własne Rektoratu.

Program: Ochrona zabytków