Złote Gody w Gminie Bobowa c.d.

W dniu 26 września 2017 r. Państwo Genowefa i Stefan Gucwowie z Brzany otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Jubilaci przeżyli wspólnie ponad 50 lat, mają czworo dzieci. Obecnie mieszkają wspólnie z najmłodszą córką Elżbietą i jej rodziną w Białej Wyżnej.

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza wręczył medale Jubilatom w ich miejscu zamieszkania w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Tabisia oraz Z-cy Kierownika USC w Bobowej Agaty Wrona.

Dostojnym Jubilatom życzymy jeszcze wielu szczęśliwych i pogodnych lat, przeżytych wspólnie w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku.