ZSP Wilczyska „Dzień dla Niepodległej”

Dokładnie o godzinie 11.11. 09 listopada uczniowie i dzieci Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Wilczyskach odśpiewali hymn narodowy.
Włączyli się w ten sposób do wspólnego świętowania „Dnia dla
Niepodległej”.
„Mazurek Dąbrowskiego” zabrzmiał pełnym głosem 160 osób, by
pobić „Rekord dla Niepodległej”.