GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!”

Dnia 27.04.2018 r. w Szkole Podstawowej w Jankowej rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Kto Ty jesteś? Polak mały”. Konkurs adresowany był do dzieci 4-6-letnich z terenu naszej gminy. Każda placówka mogła dostarczyć maksymalnie 5 prac, wykonanych dowolną techniką (płaską) przy niewielkiej pomocy rodzica.

Celem konkursu było:

– rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
– poszerzanie wiedzy na temat naszej ojczyzny,
– zapoznanie z historią i symbolami narodowymi,
– pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
– zastosowanie ciekawych technik plastycznych,
– wykorzystanie różnorodnych materiałów plastycznych,
– wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami,
-promowanie talentów plastycznych.

Na konkurs dostarczono 21 prac wykonanych różnymi technikami.

Komisja konkursowa, oceniając prace, brała pod uwagę następujące kryteria:  estetyka, pomysłowość, wrażenie artystyczne, użycie ciekawych materiałów, trafność doboru tematu pracy, oryginalność.

Przyznano następujące miejsca:

·        I miejsce: Dominik Olszewski – Oddział przedszkolny w Brzanie (praca nr 16)

·        II miejsce: Bartłomiej Gajewski – Oddział przedszkolny w Jankowej (praca nr 14)

·        III miejsce: Milena Polańska – Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach (praca nr 21)

Wyróżnienie: Agnieszka Ligęza – Przedszkole Samorządowe w Bobowej (praca nr 10)

Justyna Zięba – Oddział przedszkolny w Stróżnej (praca nr 7)

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym dzieciakom i życzymy dalszych sukcesów. Podziękowania kierujemy do wszystkich dzieci i ich opiekunów za chęć udziału w konkursie.

Dziękujemy komisji konkursowej za ocenę prac.