Kierunek SAG – nieunikniony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Bobowa!

Mamy dzisiaj dla Państwa szczególnie dobrą wiadomość. Kilkuletnie starania Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy zakończone zostały sukcesem. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska oraz Przebudowę dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 7 mln. zł. a dofinansowanie stanowi aż 77%.

W ramach projektu planuje się kompleksowe uzbrojenie terenu w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu zrealizowana zostanie budowa drogi wewnętrznej, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektrycznej i gazowej.  Przebudowane  zostaną dwie drogi bezpośrednio prowadzące do przyszłych terenów inwestycyjnych tj. droga gminna przy ul. Zielonej w  Bobowej oraz droga w Siedliskach.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Bobowa oraz Regionu Małopolski na wielu płaszczyznach. Dzięki uzbrojeniu terenu w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej zwiększy się atrakcyjność gminy dla potencjalnych przyszłych inwestorów.

MAPA LOKUJĄCA PROJEKT – STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (wersja PDF)