Milion złotych dotacji na Bobowską Szkołę Tradycji „Szabasówka”

Dzięki staraniom Burmistrza Bobowej Pana Wacława Ligęzy Gmina uzyskała dofinansowanie do projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 1,4 mln. zł.  a dofinansowanie aż 70%.

W ramach realizacji projektu planowane są :

  • warsztaty rękodzieła ludowego
  • warsztaty instrumentalne,
  • warsztaty taneczne,
  • warsztaty wokalne.

Projekt będzie realizowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w okresie 2 lat.

Program warsztatów rękodzieła ludowego będzie dotyczył technik wyplatania wieńców dożynkowych. Uczestnicy projektu będą mogli: nauczyć się wyrobu rodzimych wieńców dożynkowych, poznać bogatą historię tworzenia wieńców oraz w ramach zrealizowanego projektu będą mieli możliwość zaprezentowania swych dzieł podczas Dożynek Gminnych.

Warsztaty wyplatania wieńców dożynkowych będą realizowane w Sali  widowiskowej „Koronka”, Domu Kultury w Jankowej, Domu Ludowym w Stróżnej, Domu Kultury w Wilczyskach, Domu Kultury w Siedliskach, budynku OSP w Sędziszowej i  Domu Kultury  w Brzanie.

W ramach warsztatów rękodzieła ludowego prowadzone będą  także warsztaty koronkarstwa – zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej

Warsztaty  instrumentalne  będą  organizowane w budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

Osoby biorące udział w warsztatach będą mogły nauczyć się gry na instrumentach tj. basy, skrzypce, klarnet, saksofon, trąbka, flet prosty, lira korbowa, akordeon, bęben. Uczestnicy zajęć będą mogli poznać: polski oraz międzynarodowy folklor muzyczny, polskie instrumenty ludowe, cechy stylistyczne polskich melodii ludowych jak i również będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej: rodzimych kapel, polskich festiwali oraz przeglądów grup regionalnych jak i tradycyjnej kultury materialnej Pogórzan.

Zwieńczeniem projektu będzie organizacja koncertu oraz utworzenie  kapeli muzycznej o charakterze ludowym.

Specyfika prowadzonych warsztatów będzie wymagała weryfikacji zdolności muzycznych kandydata dlatego też osoby składające formularze będą brały udział w przesłuchaniu przez komisję rekrutacyjną składającą się  z wykwalifikowanej kadry Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej. Podczas  przesłuchań wyłonieni zostaną  uczestnicy.

Warsztaty taneczne, tańca ludowego  będą odbywać się w 3 grupach wiekowych tj. w grupie dziecięcej, młodzieżowej oraz w grupie dorosłych. Zajęcia dla każdej z grup będą odbywać się w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej raz w tygodniu po 60 min i będą prowadzone przez 2 trenerów.  Również warsztaty wokalne, obejmujące naukę śpiewu piosenek tradycyjnych, ludowych, szczególnie z naszego regionu odbywać się będą w  sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej

Informacje dotyczące naboru  do udziału w w/w warsztatach zostaną podane  przez Centrum Kultury i Promocji Gminy  Bobowa w późniejszym terminie.