Józefa Myśliwiec uhonorowana nagrodą Mosty Starosty 2020

Pani Józefa Myśliwiec nasza rodowita bobowianka otrzymała nagrodę Starosty Gorlickiego „Mosty Starosty 2020”. Gala wręczenia nagród odbyła się 14 lutego 2020 r. w Dworze Karwacjanów w Gorlicach. W imieniu Pani Józefy Myśliwiec, która ze względów zdrowotnych i podeszłego wieku nie mogła osobiście uczestniczyć w tej uroczystości, nagrodę odebrała córka Pani Maria Ziomek.

24 lutego 2020 roku Starosta Gorlicki Pani Maria Gubała złożyła wizytę Pani Józefie Myśliwiec, by osobiście złożyć gratulacje. „Wizyta Pani Starosty w domu była dla mnie ogromnym wyróżnieniem i przeżyciem, nie spodziewałam się że Pani Starosta będzie chciała osobiście wręczyć mi to zaszczytne wyróżnienie. Jest to także wielkie wyróżnienie dla bobowskiej koronki klockowej, którą wyrabiałam i promowałam w Polsce i na świecie, a która była dostrzegana, doceniana i nagradzana w wielu krajach”. – mówi Pani Józefa Otrzymana nagroda to z pewnością piękne zwieńczenie wieloletniej pracy koronczarki, Jej zaangażowania w promocję bobowskiej koronki klockowej i Bobowej.

Pani Józefa Myśliwiec od najmłodszych lat uczyła się niełatwej sztuki wyrabiania koronek klockowych, rzemiosła które nadało Jej dalszemu życiu i działalności społecznej niepowtarzalny charakter bez względu na to czym zajmowała się w pracy etatowej. W latach 80. współpracowała z Elbląskim Ośrodkiem Kultury. Uczestniczyła wtedy w corocznych Targach Sztuki Ludowej w Elblągu oraz wielu innych imprezach jak choćby Jarmarku Sztuki Ludowej Krajów Nadbałtyckich. Prowadziła także w tym okresie warsztaty nauki koronki klockowej na terenie Ziemi Warmińskiej.

Reprezentowała Bobową i region Pogórza uczestnicząc w dziesiątkach imprez folklorystycznych i rękodzielniczych, poprzez współpracę ze Spółdzielnią Cepelia – Koronka w Bobowej. W tym okresie rozpoczęła spisywanie swoich losów oraz widzianych naocznie często dramatycznych wydarzeń historycznych począwszy od drugiej wojny. Z uwagi na posiadaną wiedzę była wielokrotnie proszona o pomoc w roli konsultantki gdy chodziło o ustalenie skomplikowanych i tragicznych losów bobowskich Żydów oraz miejsc związanych z ich zamieszkaniem przed tragicznymi wydarzeniami holokaustu.

Oprócz pasji amatora historyka – badacza dziejów swojego miasteczka Bobowej odkryła w sobie pasje do pisania wierszy co zaowocowało wydaniem dwóch jej tomikow zbiorowych wierszy; „Ty bobowska ziemio” – rok 2002 i „Cztery pory roku” – rok 2019. Promocja wydanych wierszy odbywała się podczas Międzynarodowych Festiwali Koronki Klockowej w Bobowej. Jej dziesiątki wierszy poświęconych ważnym wydarzeniom historycznym, kościelnym i kulturalnym drukowanych było w prasie regionalnej „Gazeta Krakowska” i w gazecie gminnej „Nasza Gmina”.

Udzieliła dziesiątków wywiadów o historii najbliższego regionu oraz swojej życiowej pasji – koronce klockowej, której poświęciła ponad połowę swoich utworów poetyckich. Za udział w jednym z programów Radia RMF, który miał miejsce na terenie Bobowej otrzymała nagrodę w postaci wycieczki do Egiptu. Pobyt w Egipcie wykorzystała promując koronkę klockową między innymi w Gizie pod Piramidami, pod Sfinksem, w Dolinie Królów pod Kolosami Memnona, w Luksorze. Efektem tego wyjazdu była wystawa fotograficzna, znajdująca się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz liczne wiersze.

Do szczególnie ważnych wydarzeń kulturalnych w jej życiu należy udział w: Międzynarodowych Targach Sztuki w Ludowej w Krakowie (w roku 2009 i 2018). Wtedy to podczas dni Bobowej w Krakowie prezentowała na swoim stoisku koronki klockowe, a na scenie recytowała swoje wiersze o historii Miasta Bobowa i bobowskich koronkach. W roku 2018 z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wzięła udział w koncercie przygotowanym przez Urszulę Rojek w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, gdzie prezentowała osobiście własne patriotyczne wiersze. Swoje miejsce zapewniła sobie w poważnym opracowaniu historycznym o Bobowej jak choćby w książce pt „Bobowa – miasto św. Zofii” Andrzeja Majchra (strona 139) i „Bobowa i jej dzieje” Andrzeja Ćmiecha (strona 140). Wraz z drugą koronczarką Krystyną Lach wzięła udział w nagraniu TVP w cyklu „Wielkie historie małych miast”.

Koronkę klockową – to unikatowe w naszym powiecie i Polsce rękodzieło wspierała nie tylko ucząc koronki, pisząc o niej czy opowiadając w radio i telewizji.
W 1994 roku weszła w skład członków założycieli Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w Bobowej. Jako sekretarz zarządu pracowała społecznie w Stowarzyszeniu do roku 2016 kiedy to zrezygnowała z funkcji z uwagi na ograniczenia z wiązane z wiekiem.
Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej wspólnie z Centrum Kultury przez ostatnie 20 lat było organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej. Pani Józefa Myśliwiec jest jego symbolem, twarzą i gorącą orędowniczką. Każdy z Festiwali opisuje w swoich utworach poetyckich, które czytała przez 15 lat na otwarciu imprezy.
Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana dyplomami i wyróżnieniami. Jedną z najważniejszych jest nagroda Ministra Kultury za konsekwentną działalność na rzecz utrzymania, promocji i rozwoju koronki klockowej z 2005 roku.

Tak o Pani Józefie Myśliwiec napisała we wstępie do tomiku wierzy pt „Ty bobowska ziemio…” Pani Barbara Kowalska: „Każdy w Bobowej Ją zna, ceni i poważa. Mówią „Józia Myśliwcowa”, koronczarka, poetka czy skarbnica wieści z przeszłości”.

„Ty Bobowska Ziemio”

Ty Bobowska ziemio,
skarbnico pamiątek,
drogi nam tu każdy kamień,
i każdy zakątek.
Droga nam historia,
co zbyt wiele chowa.
Droga jest każdemu
ta nasza Bobowa.
Drogie nam kościoły,
drogie Pismo Święte,
drogie nam tu wszystko
co stare i piękne.
Droga naszym sercom
jest święta Zofija,
co Bobowę chroni
i zło ją omija.
I matka Bolesna,
tam z góry od Fary,
która nam wyprasza
zdroje łask bez miary.
Drogie nam obrazy
na naszych ołtarzach,
i drogie nam krzyże
na naszych cmentarzach.
Drogi nam jest także
i święty Wawrzyniec,
któremu co roku
lato składa wieniec.

Drogi nam ten kamień,
co ostrzyli kosy,
potem z Naczelnikiem
na krwawy bój poszli.
Drogie nam ruiny
ariańskiego zboru,
drogie nam są mury
Długoszowskich dworu.
Drogi święty Florian,
wciąż stoi na straży,
aby wielki pożar
nigdy się nie zdarzył.
Drodzy nam są bardzo
nasi dzielni chłopcy,
że Polskę kochali
do obozów poszli.
Drogie nam są kwiaty,
drogie nam są drzewa,
droga ta ptaszyna
co w obłokach śpiewa.
Niech nam drogie będą,
i dawne wspomnienia
i Ci Bobowianie,
których dziś już nie ma.
Oni to uczyli
uczciwie pracować,
po cudze nie sięgać
i Boga miłować.

Wiersz z tomiku wierszy Józefy Myśliwiec „Ty Bobowska Ziemio…” – 2002 r.

Niektóre fragmenty tekstu zaczerpnięto z rekomendacji wystawionej przez Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej dotyczącej przyznania nagrody „Mosty Starosty” Pani Józefie Myśliwiec