Nowe ubrania specjalne dla strażaków

Strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bobowa otrzymali z rąk Burmistrza Wacława Ligęzy nowe ubrania bojowe. Zakup ubrań był możliwy dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”.

Koszt kwalifikowany zadania: 16 110,98 zł brutto,  kwota dotacji: 8 055,48 zł,  tj. 50 %

W ramach zadania zostało zakupione: 9 sztuk ubrań ochronnych dla:

  • OSP Bobowa – 2 szt.
  • OSP Brzana – 1 szt.
  • OSP Jankowa – 2 szt.
  • OSP Sędziszowa – 2 szt.
  • OSP Siedliska – 1 szt.
  • OSP Stróżna – 1 szt.

oraz 3 pary butów specjalnych strażackich dla OSP Wilczyska.

Podczas spotkania Burmistrz podkreślił ważną rolę społeczną jaką pełnią strażacy ochotnicy. Postawa ich jest godna podziwu i poszanowania. Świadomość, że w razie nieprzewidzianego zagrożenia jak: pożar, klęska żywiołowa, powódź, jest ktoś kto udzieli  profesjonalnej  pomocy, daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.