Jasełka Bożonarodzeniowe „Teatru pod Aniołem” i „Promyczków Bobowskich”

W niedzielę 30 grudnia 2018r . w sali widowiskowej „ Koronka” dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Bobowej, kółka teatralnego „Teatr pod Aniołem” oraz „Promyczki Bobowskie” pod opieką Siostry Justyny przedstawiły jasełka bożonarodzeniowe. Przedstawienie jasełkowe zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza z małżonką, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobowej Pan Adam Urbanek z małżonką, ks. dr Marian Chełmecki, ks. Jarosław Kokoszka, Siostry Dominikanki, rodzice oraz mieszkańcy Bobowej. Spektakl opowiadał historię Narodzenia Pańskiego sprzed 2 tys. lat, trudną wędrówkę Józefa i brzemiennej Maryi w poszukiwaniu schronienia. Z drugiej strony przedstawiona była współczesna rodzina która przygotowuje miejsce przy wigilijnym stole dla strudzonego wędrowca jak nakazuje staropolski obyczaj, jednak gdy strudzeni pukają do kolejnych drzwi nigdzie nie znajdują miejsca . Opowieść była wspaniałą refleksją dla każdego z nas, chwilą do zastanowienia, czy My dzisiaj potrafimy okazać miłość, szacunek, czy chcemy podać rękę bliźniemu który potrzebuje pomocy. Magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia daje nam szansę by otworzyć serce na drugiego człowieka. Mieszkańcy gminy Bobowa licznie zapełnili salę „Koronki” i gromkimi brawami podziękowali młodym artystom i Siostrze Justynie za wspaniałe przedstawienie.