Wolontariat z ZSO w Bobowej na spotkaniu z działaczką humanitarną, p. J. Ochojską

19 kwietnia 2018 r. reprezentanci Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w ZSO w Bobowej udali się do Krakowa na spotkanie z Janiną Ochojską – polską działaczką humanitarną, założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej i astronomem. Wydarzenie to zorganizował Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z okazji IV Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej i 25-lecia istnienia Polskiej Akcji Humanitarnej. Pani Ochojska w dwugodzinnym wystąpieniu dzieliła się ze słuchaczami swym doświadczeniem pomagania zarówno osobom indywidualnym, jak i narodom na całym świecie.

Przez ćwierć wieku PAH pomógł ludziom z 44 krajów niezależnie od wyznania, koloru skóry, czy poglądów politycznych. ”Najważniejsza w pomaganiu jest wytrwałość” – mówi p. Janina. Podkreśla też niezastąpioną rolę mediów, także mediów społecznościowych, w przekazie informacji. Według niej skuteczność każdej akcji zależy w dużej mierze od dobrego i rzetelnego przepływu informacji. Przestrzega przed postawą obojętności, uważa bowiem, że „obojętność zabija dobro”.

Jesteśmy wdzięczni Polskiej Akcji Humanitarnej za wspieranie ludzi w Polsce i najdalszych zakątkach świata, jak również za to, że wciąż budzi nasze sumienia i przypomina jak istotna jest pomoc innym.

http://www.zso.bobowa.eu/index.php/kolka/wolontariat/660-wolontariat-z-zso-w-bobowej-na-spotkaniu-z-dzialaczka-humanitarna-p-j-ochojska