Gminne Forum Profilaktyczno – Edukacyjne ,,Młodość inaczej” pod hasłem: ,,WARTO ŻYĆ”

W lutym odbyło się Gminne Forum Profilaktyczno – Edukacyjne ,,Młodość inaczej” pod hasłem: ,,WARTO ŻYĆ” zorganizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. W ramach forum uczniowie klasy IV Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy przygotowali pod kierunkiem nauczycieli, ciekawe materiały o tematyce profilaktycznej dotyczące m.in. uzależnień i depresji. Materiały w formie prezentacji oraz testów zostały udostępnione zainteresowanym szkołom.

W trakcie trwania Forum odbył się Międzyszkolny Konkurs literacki i plastyczny, w którym wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych gminy Bobowa. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów w różnych grupach wiekowych. Jury po burzliwej naradzie wyłoniło zwycięzców.

Wyniki konkursu plastycznego:
W kategorii klasy I – III:
I miejsce – Krzysztof Jurek Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej
II miejsce – Anna Stachura Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej
III miejsce – Maja Głąb Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej
Wyróżnienie: Szymon Rosiek – Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej Aleksandra Dębosz – Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej\

W kategorii klasy IV – VIII:
I miejsce – Franciszek Bogusz – klasa IV Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej
II miejsce – Julia Banaś – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
III miejsce ex aequo – Paulina Szura – Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej; Gabriela Zielińska – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich Wilczyska
Wyróżnienie: Krystian Król – Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej Radosław Król – Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej Krzysztof Korzeń – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich Wilczyska Karolina Matusik – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Wyniki Konkursu Literackiego:
W kategorii klasy I – III:
I miejsce – Gabriela Leśniak – Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej
II miejsce – Maria Myśliwiec – Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej
III miejsce – ex aequo Joanna Chorąży i Emilia Semla Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej

W kategorii klasy IV – VIII:
I miejsce – Gabriela Szczypta – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich Wilczyska
II miejsce – Julia Kruczek – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
III miejsce – Zuzanna Ligęza – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach

WIERSZE

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Nagrody zakupione z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobowa zostaną przekazane wraz z dyplomami do poszczególnych szkół.

https://zsobobowa.eu/index.php/2-uncategorised/376-gminne-forum-profilaktyczno-edukacyjne-mlodosc-inaczej-pod-haslem-warto-zyc