Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/19 w SP w Stróżnej

3 września br. odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego w SP w Stróżnej. Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbyła się akademia, w trakcie której uczczono minutą ciszy poległych w czasie II wojny światowej. Dyrektor szkoły mgr Andrzej Płaziński serdecznie powitał grono pedagogiczne, nowego księdza katechetę i zarazem proboszcza parafii Stróżna mgr Józefa Urygę, rodziców oraz uczniów. Uroczystość uświetnił występ młodzieży, która w humorystyczny sposób pokazała, że pobyt w szkole też może być szczęśliwym przeżyciem dla każdego. Dopełnieniem przesłania wypływającego z inscenizacji niech będą słowa flamandzkiego pisarza i duchownego Phila Bosmansa: „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” i takie bogactwo niech będzie udziałem wszystkich. Akademię przygotowali uczniowie kl. VI i VII pod kierunkiem p. Marii Włudyki i p. Agaty Jankowskiej. Zapraszamy do galerii zdjęć.