Uczniowie SP w Brzanie uczą się o segregacji śmieci

W miesiącu lutym 2021 r. uczniowie naszej szkoły pod okiem wychowawców uczestniczyli w zajęciach poświęconych dbaniu o środowisko naturalne, przede wszystkim poprzez segregowanie śmieci. Zajęcia odbyły się, zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Uczniowie nabyli również wiedzę o segregacji odpadów w gminie Bobowa. Sprawozdania z poszczególnych klas publikujemy poniżej:

Klasa 1 – wychowawca Małgorzata Kowalska

Przeprowadzono zajęcia poświęcone selektywnej zbiórce śmieci. Dzieci wysłuchały wiersza M. Strzałkowskiej „Niebieski, żółty, zielony czyli kolorowe śmieci”. Omówiły ilustrację i uzupełniły karty pracy na ten temat. Na zakończenie wspólnie wykonano plakat „ Odpady segregujemy – Ziemię ratujemy”.

Klasa 2 – wychowawca Anna Magiera

Zrealizowano temat dotyczący zasad segregacji i kompostowania odpadów.
W czasie zajęć dzieci praktycznie i samodzielnie segregowały śmieci oraz wykonały plakat dotyczący zasad segregacji śmieci. Została przeprowadzona pogadanka na temat sposobów zapobiegania powstawaniu różnych odpadów. Uczniowie zapoznali się z ulotką, która przedstawiała uboczne skutki działania zanieczyszczonego powietrza.

Klasa 3 – wychowawca Ewa Kruczek

Na zajęciach z edukacji przyrodniczej ucząca przeprowadziła prelekcję na temat, ,Selektywna zbiórka odpadów. Metody zapobiegania powstaniu odpadów. Segregacja śmieci”.Uczniowie zostali zapoznani z prawidłową segregacją śmieci, recyklingiem odpadów. Obejrzeli filmiki o segregacji śmieci: „Segreguj odpady, to opłaca się nam wszystkim”, „ Segregujemy dla przyszłości . Jak powinna wyglądać prawidłowa segregacja śmieci?”. To pozwoliło dzieciom poszerzyć wiedzę o segregacji śmieci. Zwrócono także uwagę na zagrożenie jakie niesie ze sobą oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, które powstają w wyniku spalania śmieci w naszych piecach. Uczniowie wykonali plakaty o segregacji śmieci.

Klasa 4– wychowawca Mariola Skoczeń

Na zajęciach online z klasą IV rozmawialiśmy na temat zasad segregacji odpadów komunalnych w gminie Bobowa. Uczniowie obejrzeli filmik na pt. ,,Odpady – segregacja śmieci, recykling, dzień ziemi”. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Uczniowie wykonali piękne plakaty związane z tematyką zajęć.

Klasa 5– wychowawca Katarzyna Sowa

W klasie 5 została przeprowadzona lekcja wychowawcza online w formie video-konferencji  za pomocą Google Meet dotycząca selektywnej zbiórki odpadów. Uczniowie zapoznali się z metodami zapobiegania nadmiernemu powstawaniu odpadów, poznali zasady segregacji odpadów komunalnych oraz dowiedzieli się  na czym polegają procesy recyklingu i kompostowania.

Na lekcji uczniowie oglądali krótkie filmy, czytali ulotki, broszurki, rozwiązywali różne zagadki, quizy związane z segregacją odpadów.

Klasa 6– wychowawca Beata Myśliwiec

“Tu i teraz…Dlaczego warto segregować odpady?”

Na temat ekologii poświęcono 2 godziny lekcyjne, tj. język polski i zajęcia z wychowawcą.

Zajęcia miały na celu poszerzenie świadomości ekologicznej w obszarze dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów i ich selektywnej zbiórki, a także doskonalenie umiejętności redagowania krótkich tekstów oraz argumentowania.

         Do realizacji powyższych celów wykorzystałam materiał konkursowy z j. polskiego (film, artykuł, zadania) oraz otrzymane ulotki. Jako potwierdzenie aktywnego udziału w lekcji, uczniowie przesłali wykonane prace – zadania: krótka wypowiedź nt. filmu “Makrokosmos”, ćwiczenia argumentacyjne oraz ogłoszenie o zbiórce zużytych baterii.

Klasa 8 – wychowawca Maria Gryzło

Uczniów klasy ósmej zapoznano na zajęciach z wychowawcą ( online) z tematyką selektywnej zbiórki odpadów.

Dlaczego to zagadnienie jest tak ważne?

Sami uczniowie w swoich wypowiedziach, właściwymi argumentami poparli ten problem. Uświadomiono im, jak prawidłowo powinna wyglądać segregacja śmieci. W tym celu obejrzano filmiki, np. ,, Góra śmieci- ziemię szpeci”, prezentacje. Spalanie śmieci w piecach powoduje ubytki w organizmie człowieka oraz sieje spustoszenie w przyrodzie.

Uczniowie wykonali plakaty, hasła, które dostarczyli do szkoły. Hasłem, które powinno przyświecać wszystkim użytkownikom naszej planety winno być: ,,PRZYRODA OJCZYSTA TO SKARB DROŻSZY OD ZŁOTA”.