Gmina Bobowa wciąż inwestuje w sieć dróg lokalnych

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za około 4 mln. zł. zmodernizowanych i przebudowanych zostanie 11 dróg gminnych z tego 7 w samej Bobowej.
Ponadto w ramach otrzymanej promesy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji staraniem Burmistrza Pana Wacława Ligęzy Gmina otrzyma kwotę 290 tys. zł., na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych. Z udziałem własnym za blisko  tys. zł. przeprowadzona zostanie odbudowa i remont 5 dróg:

  • Brzana – Wymysłów,
  • Stróżna – Pułanki,
  • Wilczyska – Moroń,
  • Jankowa – Równie,
  • ul. Polna w Bobowej,o łącznej długości 1630 metrów

Ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wykonany zostanie remont drogi dojazdowej do pól Jankowa-Wilkówka na długości 500 mb.

Również z funduszu sołeckiego na terenie każdego sołectwa wykonane zostaną remonty dróg lokalnych. W sumie w 2017 roku zmodernizowanych zostanie 25 dróg gminnych.

Uaktualnienie

Zmiana nawierzchni dróg, ulic – postęp prac 10.08.2017

Zmiana nawierzchni ulicy Gryfitów – postęp prac

Zmiana nawierzchni ulicy Gryfitów

Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270120K  Brzana – Piekło – Jankowa

Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 270093K  Bobowa – ul. Św. Wawrzyńca – Pułanki

Przebudowa drogi gminnej Nr 270100K  Bobowa – Stadion Sportowy