Dzień Mamy uczniów klasy „0” gr. IV SP w Bobowej

W dniu  28 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Bobowej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy zorganizowana przez uczniów klasy „0” gr. IV.

W ramach wydarzenia dzieci wraz  z opiekunem grupy Panią Barbarą Potoczek przygotowały część artystyczną: liczne piosenki oraz okolicznościowe wierszyki pełne ciepłych słów i życzeń.

Z okazji wielkiego święta dzieci przedstawiły także spektakl pt.: „Zielony kapturek”, podczas którego wcieliły się w postacie z bajek. Gra aktorska małych artystów rozbawiła zgromadzone licznie z okazji uroczystości ukochane Mamy.
Oprócz Mam w wydarzeniu uczestniczyła także Z-ca dyrektora Pani Danuta Tarasek.
Wydarzenie zakończyły życzenia oraz wspólny poczęstunek.