Godziny otwarcia Orlika – Czerwiec 2018

Harmonogram godzin otwarcia obiektu „ Moje boisko ORLIK 2012″ w czerwcu 2018 r.

Uwagi:

  1. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych harmonogram może ulec zmianie.
  2. Dzieci na terenie boisk i placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
  3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie obiektów odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.