Dni Bobowej z kulturą Żydowską – SZALOM 2020 – zaproszenie

W dniu 4 października 2020 r. o godzinie 14.00 na bobowskim Rynku odbędą się organizowane corocznie       „Dni Bobowej z kulturą Żydowską – SZALOM 2020”.
Głównymi organizatorami imprezy są Burmistrz Bobowej, Stowarzyszenie GRYF oraz Centrum Promocji i Kultury Gminy Bobowa.

Program imprezy obejmuje m.in.:
1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy i wprowadzenie w tematykę kultury żydowskiej.
2. Uroczyste otwarcie i zwiedzanie „Domu Landaua” – nowo powstałego muzeum żydowskiego kolekcjonera Pana Józefa Gucwy.
3. Program kulinarno-muzyczny o tematyce żydowskiej „Gdybym był bogaty”
* Występ zespołu klezmerskiego „SHOLEM”
* Degustacja potraw żydowskich.

Podczas imprezy, w godzinach od 12.00 – 17.00 będzie możliwość zwiedzania Synagogi.

Serdecznie zapraszamy!!!

Z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 zachęcamy wszystkich uczestniczących w imprezie do stosowania się do obowiązujących wytycznych rządowych i sanitarnych zgodnie z rekomendacjami znajdującymi się na stronach internetowych MKiDN – www.gov.pl oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – www.gis.gov.pl.