APEL PAMIĘCI W 75. ROCZNICĘ LIKWIDACJI GETTA

Latem 1942 r. w naszym regionie była realizowana Akcja Reinhardt. W jej ramach zamordowano niemal całą społeczność żydowską, niszcząc także wiele pamiątek i śladów.

Po raz pierwszy po 75 latach na cmentarzu żydowskim w Bobowej oddamy hołd pomordowanym Żydom.
W sierpniu 1942 r. zlikwidowano getto bobowskie, jeden z najbarwniejszych sztetli naszego regionu.


14 lipca spotkamy się o g. 17.00 aby wspólnie odmówić psalmy i Apel Pamięci, przywołać we wspomnieniach tych, którzy niegdyś tworzyli to miasto.

Plan uroczystości:

1. Wstęp

2. Krótka informacja o wydarzeniach w Bobowej z 1942 r.

3. Przemówienie burmistrza/księdza/gości

4. Apel Pamięci