Godziny otwarcia ORLIKA w lipcu 2017

HARMONOGRAM

godzin otwarcia obiektu „Moje boisko ORLIK 2012”  – LIPIEC 2017

Uwagi:

  1. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych harmonogram może ulec zmianie.
  2. Dzieci na terenie boisk i placu zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
  3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie obiektów  odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.