Życzenia Burmistrza Bobowej z okazji Dnia Strażaka

Z okazji „Dnia Strażaka” wszystkim druhom i druhnom z Gminy Bobowa składam najserdeczniejsze życzenia oraz wyrażam uznanie za pełnioną służbę.
Dziękuję za Wasz trud, zaangażowanie i poświęcenie, a także za gotowość o każdej porze dnia i nocy, a szczególnie za działalność ratowniczą oraz bezinteresowną służbę i pomoc drugiemu człowiekowi. Wszystkim druhnom i druhom życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz opieki patrona strażaków – Świętego Floriana. Niech odpowiedzialna służba będzie powodem do dumy, a chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi przyniesie satysfakcję, szacunek ludzi i społeczne uznanie. Oby zawsze zastosowanie miało powiedzenie – „Tyle samo powrotów co wyjazdów”.

Wacław Ligęza

Burmistrz Bobowej