Walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP Gminy Bobowa

W sobotę 11 marca 2023 r. w Jankowej, Brzanie i Sędziszowej odbyły się ostatnie walne zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Bobowa.

Podczas zebrań dokonano podsumowań poprzedniego okresu sprawozdawczego i przedstawiono plany na rok bieżący. Jednostki OSP z terenu Gminy Bobowa brały czynny udział w szkoleniach, realizowały liczne projekty, aktywnie działały na polu działalności społeczno-kulturalnej, a przede wszystkim strażacy wyjeżdżali do pożarów i miejscowych zagrożeń, ratując mienie, a niejednokrotnie i życie mieszkańców gminy Bobowa.

Wszystkie Zarządy OSP z Gminy Bobowa otrzymały jednogłośne absolutorium za 2022 rok.

Słowa podziękowań pod adresem druhów i druhen z OSP skierowali zaproszeni goście, a wśród nich: Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, mł. bryg. Waldemar Krok Komendant PSP w Gorlicach, dh Tomasz Tarasek Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, dh Stanisław Pękala Komendant Gminny OSP, ks. Piotr Poślinski Kapelan Gminny strażaków, Pani Alicja Rodak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jankowej. W zebraniach uczestniczyli również radni, sołtysi, członkinie KGW. Podkreślono prężną działalność jednostek na przestrzeni ostatniego roku i dziękowano za dotychczasową współpracę.

Najbardziej cieszy fakt, że jest coraz więcej młodych ludzi chcących zasilić szeregi jednostek OSP. Nie mogą jeszcze brać udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych, chętnie angażują się na różnych polach działalności nie mając sobie równych. We wszystkich jednostkach powstają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, kształtujące przyszłych strażaków.
Oprawę medialna zebrań zapewniło Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

Tekst: T. Tarasek