Umowy na modernizację dróg w Gminie Bobowa podpisane

W dniu 13 marca 2023 roku w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza oraz Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński podpisali umowy na modernizację dwóch dróg na terenie Gminy Bobowa. W spotkaniu udział wzięli również Wiceminister Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk oraz Poseł na Sejm RP Patryk Wicher.

Zmodernizowane zostaną następujące drogi gminne na długości około 1,5 kilometra:

  1. ulica Grochowa w Bobowej
  2. Siedliska – Słomianka

Łączna kwota dotacji wynosi 612 089,00 złotych, co stanowi 60% wartości planowanych inwestycji. Środki na ten cel pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość obydwu zadań wynosi 1 020 149,51 złotych, a środki pochodzące z budżetu Gminy Bobowa to 40% wartości zadań, czyli kwota 408 060, 51 złotych.

Warto nadmienić, że także przedstawiciele Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej w Jankowej z budową chodnika w ciągu tej drogi.

Na ten cel Powiat Gorlicki otrzymał promesę w wysokości 1 555 250 złotych, a całkowita wartość tej inwestycji wyniesie 3 110 501,95 złotych.