Umowa na pierwszy etap rewitalizacji centrum Bobowej podpisana

W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z rewitalizacją centrum Bobowej. W dniu 4 sierpnia 2022 roku Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja centrum Bobowej” – ETAP I. W ramach realizacji zadania wybudowany zostanie budynek gospodarczy wraz z częścią garażową. Inwestycja swoim zakresem obejmuje zadania takie jak: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie fundamentów, podłogi na gruncie, ścian murowanych, robót żelbetowych, więźby i pokrycia dachu, stolarki (okna, drzwi, bramy garażowe), wykonanie elewacji, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji wod.-kan., jak również roboty wykończeniowe.

Wykonawcą inwestycji jest firma BUDIMAT Mateusz Rzemiński z Białej Niżnej.

Kwota inwestycji, po postępowaniu przetargowym, wynosi 557 974,14 zł.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.