Trwają prace związane z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej”

Trwają prace związane z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

W ramach zadania powstanie wielofunkcyjny plac miejski z funkcją targowiska miejskiego do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi.

Prace realizowane są przez firmę: Zakład Remontowo – Budowlany Łukasz Rejkowicz, 33-180 Gromnik. Planowany termin zakończenia robót to 31 sierpnia 2020 r.