Stowarzyszenie Gryf z dofinansowaniem na Dni Bobowej z kulturą żydowską SZALOM

Stowarzyszenie Gryf we współpracy z Gminą Bobowa otrzymało dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł na realizację corocznego wydarzenia  pn. „Dni Bobowej z kulturą żydowską SZALOM”.

Wręczenie symbolicznych czeków gwarantujących przyznanie dofinansowania w ramach konkursu „Mecenat Małopolski – I edycja” odbyło się 3 kwietnia 2024r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia GRYF Pan Lucjan Broniek.