Ruszyły przygotowania do 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bobowej

W dniu 21 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej odbyło się spotkanie dotyczące organizacji 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał zagra 29 stycznia 2023 r. pod hasłem: „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”.

W spotkaniu udział wziął Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, Pan Adam Urbanek Radny Powiatu Gorlickiego będący Koordynatorem bobowskiego sztabu WOŚP, Pan Zbigniew Libront z grupy motocyklowej „Sokoły”, dyrektorzy szkół z terenu gminy Bobowa, oraz przedstawiciele nauczycieli zaangażowanych w akcję. Podczas spotkania zostały zaplanowane działania dotyczące m.in. programu artystycznego, jak również rejestracji wolontariuszy.

Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział w najbliższym Finale WOŚP.
Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza objął 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bobowej patronatem honorowym.

„Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.
Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.
W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.” – cyt. za www.wosp.org.pl