Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Bezpieczne wakacje bez smartfona i komputera”

Dnia 20 czerwca 2024r. wszystkie Placówki Wsparcia Dziennego spotkały się w Sali Widowiskowej Koronka by omówić plan bezpiecznych wakacji.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi: Burmistrzem Miasta Bobowa Marcinem Wąsem, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Anną Teper i Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agnieszką Niemczyńską wysłuchaliśmy prelekcji policjanta mł. aspiranta Andrzeja Kowalczyka i dowiedzieliśmy się jak zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku, a także co zrobić w momencie kiedy niebezpieczna sytuacja już miała miejsce. Innym punktem programu były występy artystyczne poszczególnych placówek oraz rozstrzygnięcie konkursu pt. „Bezpieczne wakacje bez smartfona i komputera”.

Prace zostały nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii wiekowej klasy 0 – 3:
Miejsce 1 – Krystian Leśniak – PWD Jankowa
Miejsce 2 – Nikola Krok – PWD Bobowa
Miejsce 3 – Hubert Kozioł – PWD Siedliska

W kategorii wiekowej klasy 4 – 8:
Miejsce 1 – Urszula Bienias – PWD Siedliska
Miejsce 2 – Lena Wojtaczka – PWD Jankowa
Miejsce 3 – Zuzanna Tokarz – PWD Wilczyska

W konkursie wzięło udział 52 dzieci. Wszyscy wychowankowie dostali piękne upominki, dla zwycięzców czekały świetnie nagrody oraz nie obyło się też bez słodkiego poczęstunku.