Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie

Zakończono realizację zadania pn.: „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Gminie Bobowa poprzez budowę placu zabaw i montaż stojaków na rowery w Brzanie”.  W ramach projektu został wybudowany plac zabaw i  stojaki rowerowe dla 20 rowerów przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 54 731,53 zł, czyli w 100%.

Zadanie zrealizowano w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.