Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej

3 września 2012 r. Mszą św. w Kościele Parafialnym w Bobowej rozpoczął się nowy rok szkolny 2012/13. Po Mszy św. uczniowie pod opieką nauczycieli za sztandarem szkoły przeszli z kościoła na plac szkolny, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Do szkoły tłumnie przybyli również rodzice. Dyrektor szkoły Adam Urbanek w oficjalnym przemówieniu gorąco powitał całą społeczność szkolną, a w sposób szczególny najmłodsze dzieci, które w tym roku rozpoczynają naukę w tejże szkole. Serdecznie powitał również siostrę Grację, która zastępuje siostrę Filipinę przeniesioną na inną placówkę. Zaznaczył, że nowych nauczycieli nie przybyło. Poinformował o pracy szkoły, przydziale wychowawstw, zmianach w szkolnictwie, np. nowej podstawie programowej w klasach: I SP, IV SP i  I GIM. Na koniec głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Teresa Groń życząc wszystkim uczniom, aby przychodzili do szkoły z uśmiechem i wracali po lekcjach do domu również z uśmiechem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *