Projekt NOWEFIO 2023 – Wycieczka do Warszawy

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic otrzymało dotację w kwocie 87 tysięcy zł z programu NOWEFIO 2023 na zadanie publiczne „Poznajemy się i poznajemy Polskę – edukacja i integracja ogranicza wykluczenia w gminie Bobowa”.
W ramach działań projektowych współpracujemy ze Szkołą Podstawową im. ks. Jana Reca w Siedliskach (partnerstwo formalne) i z Kołem Gospodyń Wiejskich w Sędziszowej (partnerstwo nieformalne).
Dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – NOWEFIO 2023 mogliśmy zorganizować dla 30 uczniów 12 -dniową bezpłatną kolonię w Darłówku oraz trzydniową wycieczkę do Warszawy dla 25 beneficjentów (dzieci, dorośli, w tym większość seniorzy).
Koordynatorem całego projektu i kierownikiem wycieczki do Warszawy – również na zasadzie wolontariatu była pani Anna Wiejaczka.
W dniach 22 – 24 sierpnia 2023 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic zorganizowało trzydniową edukacyjno-integracyjną wycieczkę do Warszawy. Uczestniczyło w niej 25 beneficjentów, w tym ponad 50% seniorów.
Ze względu na wykluczenie społeczne i kulturowe (brak środków finansowych, duże odległości od centrów kultury, nauki, muzeów, wystaw) wielu beneficjentów nie uczestniczy w dostatecznym stopniu z dziedzictwa kulturowego Polski. Jest to bolączka mieszkańców małych miejscowości, położonych z dala od większych miast (Kraków 120 km; Warszawa 300 km).
W każdym dniu korzystaliśmy z oprowadzania przez licencjonowanego przewodnika po Warszawie. Pogodę mieliśmy wyśmienitą bez deszczu i dużych upałów, które w wielkim mieście bywają bardzo uciążliwe. Wspominał o nich nasz pan przewodnik Sebastian Łabęda.
Zwiedzanie Warszawy wiązaliśmy m.in. z dwoma Twórcami Niepodległej – J.Piłsudskim i I.J. Paderewskim, którzy związani są z naszą „Małą Ojczyzną”. W Bobowej bywał u swojego adiutanta Bolesława Wieniawy Długoszowskiego sam Naczelnik Józef Piłsudski. A w pobliskiej Kąśnej Dolnej swój dom (jedyny ocalały) posiadał Ignacy Jan Paderewski – pierwszy Premier Niepodległej.
W pierwszym dniu pobytu zwiedzaliśmy Zamek Królewski. To tu po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej  Józef Piłsudski otrzymał na placu Zamkowym w Warszawie buławę marszałkowską. Kolejno zwiedzaliśmy  Stare i Nowe Miasto, Krakowskie Przedmieście i okolice, mogliśmy zapoznawać się z historią stolicy. Widzieliśmy Grób Nieznanego Żołnierza ogród Saski a na koniec pierwszego dnia z XXX piętra Pałacu Kultury i Nauki podziwialiśmy daleką  panoramę nowoczesnej Warszawy.
W drugim dniu zwiedziliśmy zabytkowy cmentarz na Starych Powązkach a potem mogliśmy zobaczyć Pałac na Wodzie, Łazienki Królewskie, spacerując po parku zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Fryderyka Chopina.
Mieliśmy też możliwość zobaczenia pomnika Naczelnika i Belwederu – miejsca gdzie mieszkał Naczelnik – Józef Piłsudski. Jego motto do dzisiaj jest żywe: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.” Klasycystyczny pałac był siedzibą Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa – w latach 1918-1922. Piłsudski wprowadził się do Belwederu 29 listopada 1918 r., w rocznicę wybuchu powstania listopadowego. W pokoju na piętrze układał plan Bitwy Warszawskiej. W 1936 r. utworzono w Belwederze Muzeum Józefa Piłsudskiego, istniejące do 1939 r. Dziś w pałacu, należącym do Kancelarii Prezydenta, znajduje się ekspozycja poświęcona Marszałkowi. Przy Belwederze znajduje się pomnik Marszałka.
 Kolejny etap zwiedzania to: przejazd Traktem Królewskim: min: Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, ambasady, Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe, teren dawnego getta żydowskiego: przejazd min: Pomnik Bohaterów Getta, Umschlagplatz.
Mieliśmy niebywałą okazję podziwiać panoramę miasta z warszawskich mostów i nowoczesne centrum Warszawy. Zwiedzaliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, które chyba na każdym z nas zrobiło ogromne wrażenie. Usłyszane historie walk powstańców warszawskich budziły grozę  i zarazem podziw dla ich odwagi i męstwa.
Jako formę relaksu ale też edukacji i integracji beneficjenci odwiedzili Centrum Nauki Kopernik. Nauka poprzez doświadczenie, przeżywanie, uczestniczenie to cecha nowoczesnej kreatywnej i innowacyjnej nauki (kształcenie przez całe życie) i dotyczy nie tylko uczniów ale też seniorów. Nawet chyba tym bardziej seniorów, którzy w naszym środowisku nie mają możliwości brania udziału w eksperymentach naukowych jak to się dzieje w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Brali też udział w seansie „Rewolucja Kopernika”w Planetarium. Zbiegło się to wydarzenie z rokiem Mikołaja Kopernika – Rokiem Kopernikańskim. Bowiem 550 lat temu, 19 lutego 1473 roku, w Toruniu urodził się człowiek – jeden z tych, którzy w radykalny sposób zmienili nasze dzieje. Należy nadmienić, że dzięki staraniom pani Anny Wiejaczka – kierownika wycieczki, bilety zarówno do Centrum Nauki Kopernik jak i do Planetarium mieliśmy bezpłatne.
Podobnie jak do Pałacu w Wilanowie, gdzie połowa grupy skorzystała z bezpłatnego wejścia w ramach ministerialnego programu „Kultura dostępna”.
W ramach pobytu w Warszawie beneficjenci mogli się zapoznawać również ze związkami Józefa Piłsudskiego i Jana Ignacego Paderewskiego ze stolicą. Piłsudski przebywał w Cytadeli do grudnia 1900.  Ignacy J. Paderewski – światowej sławy pianista, kompozytor i polityk – w latach 1872–78 kształcił się w warszawskim Instytucie Muzycznym, w którym później przez krótki czas wykładał. Po zrobieniu międzynarodowej kariery, zaczął inwestować w Warszawie; był między innymi fundatorem Hotelu Bristol. 16 stycznia 1919 roku został premierem, pełniąc również funkcję ministra spraw zagranicznych.
Odwiedziliśmy też Muzeum błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Świątynię Opatrzności.
Zgromadzoną dokumentację fotograficzną chętni beneficjenci będą mogli umieścić zarówno na stronie fb stowarzyszenia, przesłać do mediów internetowych. W ramach wyjazdu edukacyjno-integracyjnego, który miał za zadanie aktywne poznawanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Warszawy beneficjenci mieli możliwość obcowania z wysoką kulturą.
Integracja między i wewnątrzpokoleniowa grupy odbywała się poprzez wspólne zwiedzanie, wspólne rozmowy podczas przejazdu, posiłków, prezentacje zdjęć, przekazywanie informacji o zwiedzanych obiektach przez beneficjentów.
Źródło: Facebook