Remont Biblioteki Publicznej w Bobowej zakończony

Zakończył się remont Biblioteki Publicznej w Bobowej. Przez ostatnie kilka miesięcy odnowione zostało wnętrze biblioteki, przebudowany został parteru budynku z wejściem dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz powstały miejsca postojowe.

Głównym celem zadania było podniesienie standardów biblioteki, dzięki czemu placówka została przekształcona w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy i kultury także dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowicie zostało przebudowane wnętrze biblioteki, wymienione zostały regały i meble biurowe, oświetlenie, zniszczone panele podłogowe, obniżono sufity. Powstało nowe szerokie wejście do budynku biblioteki, wraz z parkingiem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. W budynku wykonana została także izolacja pionowa przeciwwodna zachodniej ściany. W efekcie przeprowadzonych prac pomieszczenia biblioteki uzyskały całkowicie nowy, estetyczny wygląd. Wewnątrz biblioteki postały wydzielone miejsca dla najmłodszych czytelników oraz dla seniorów. Biblioteka została również doposażona w nowoczesny osprzęt: komputery, drukarkę, monitor interaktywny, rzutnik z ekranem.

Zadanie pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej w Bobowej” zostało wykonane dzięki dofinansowaniu w ramach Kierunku interwencji 2.1”Infrastruktura bibliotek 2021 – 2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa  w wysokości 633 250,00 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 783 348,87 zł.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa dziękuje Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie za zapewnienie własnego wkładu finansowego w wysokości 149 750,00 zł.