Program Stypendialny Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Mistrz – Uczeń”

Program własny Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod nazwą Program Stypendialny „Mistrz – Uczeń” skierowany jest do twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno mistrzów z wyróżniającym się dorobkiem, jak i adeptów chcących doskonalić swoje umiejętności. Cel programu stanowi ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej.

Do pierwszej edycji programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi „Mistrz – Uczeń” zgłaszali się twórcy ludowi, artyści, rzemieślnicy, muzycy i rękodzielnicy oraz adepci różnych dziedzin, którzy pod okiem mistrzów chcieli doskonalić swoje umiejętności.

Wśród 15 stypendystów NIKiDW znalazła się twórczyni ludowa, a zarazem koronczarka z Bobowej Pani Maria Sikorska. Podczas cyklu spotkań swój mistrzowski kunszt wykonywania koronki klockowej i posiadaną wiedzę pragnie przekazać Pani Dorocie Rutce z Siedlisk.
Projekt zakłada przekazywania tajników wykonywania prac z koronki klockowej uczniowi, które będą zaprezentowane podczas festiwali: Międzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, XXIII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej oraz na stałej wystawie w galerii koronki klockowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa i w mediach społecznościowych.

Pani Maria Sikorska wykonała logo Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi z koronki klockowej, które będzie towarzyszyć prezentowanym efektom projektu.


„Zrealizowano w ramach Stypendium Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi”

www.nikidw.edu.pl