Próbna ewakuacja w Zespole Szkół w Brzanie

Dnia 24 listopada 2016 r. w ramach Powiatowego Ćwiczenia Obronnego pod kryptonimem „Zapora 2016” w Zespole Szkół w Brzanie odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku zagrożenia spowodowanego podłożeniem ładunku wybuchowego.

Po godzinie 10:00,  po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami, stosując się do wytycznych zawartych  w „Procedurze ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do miejsca zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącemu ewakuację dyrektorowi szkoły, na podstawie którego stwierdzono, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę i salę gimnastyczną.

Następnie zebrani wysłuchali pogadanki na temat niebezpieczeństw oraz procedur postępowania na wypadek wystąpienia w szkole zagrożeń dla życia i zdrowia, przygotowanej i wygłoszonej przez Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bobowej – druha Tomasza Taraska.

W akcji brali udział: Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz  pracownicy administracji i obsługi, którzy znajdowali się na terenie szkoły. Łącznie ewakuowano: 166 uczniów, 14 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi.

Po przeprowadzonej kontroli budynku przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brzanie reprezentowaną przez Prezesa OSP Brzana – Jana Zieleń oraz druha Wiesława Ormiańskiego, dyrektor szkoły odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *