Powołana została komisja do oszacowania strat w budynkach mieszkalnych/gospodarczych powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych – gradobicia i wichury

Zarządzeniem Burmistrza Bobowej z dnia 25.06.2021r. została powołana komisja do oszacowania strat w budynkach mieszkalnych/gospodarczych powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych – gradobicia i wichury.

Szkody powstałe w budynkach wyniku w/w zjawisk można zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej osobiście w siedzibie OPS – Bobowa, ul. Rynek 21 lub telefonicznie 18 35 14 456 w godzinach 0d 7.30 do15.30, w dniach od poniedziałku do piątku.