PERŁA SAMORZĄDU dla Wacława Ligęzy

Wacław Ligęza  został wyróżniony w Ogólnopolskim Rankingu  zorganizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna  „PERŁY SAMORZĄDU”. Burmistrz Bobowej zajął 3 miejsce w kategorii włodarz gminy miejsko-wiejskiej.
Tegoroczna szczególna edycja  została zorganizowana z okazji 25-lecia samorządu w Polsce. Nagrody wręczono 26 maja  2015 r. w gmachu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Gali finałowej rankingu towarzyszyła debata z udziałem przedstawicieli samorządów i ekspertów pt. „Nowe perspektywy unijne. Szanse i zagrożenia”.

Samorządy (w podziale na gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, miasta do 100 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców) oceniane były na podstawie ankiety, która zawierała 25 przekrojowych pytań. Odpowiedzi na te pytania były jedynym kryterium wyboru. Ostatnie 25-lecie redakcja oceniała m.in. pod względem gospodarności, sprzyjania przedsiębiorczości, postępu technologicznego, demografii, programów mieszkaniowych, infrastrukturalnych, socjalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz innowacji.

Rankingowe jury było niezależne, a sam ranking  bezpłatny.

Jury uznało, że dobry włodarz rządzi dobrą gminą. Dlatego też  Gmina Bobowa została wysoko oceniona i zajęła 3 miejsce. Szczegółowe wyniki  są  opublikowane w  dodatku do  Dziennika Gazeta  Prawna,  z  dnia 27 maja 2015 r. „Samorząd  i Administracja”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *