Parafia w Wilczyskach z dotacją na II etap prac konserwatorskich Ołtarza Głównego

W dniu 2 lutego 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Bobowej, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę z Proboszczem Parafii pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach ks. Bogusławem Maciaszkiem na przekazanie dla Parafii dotacji celowej z budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na konserwację ołtarza głównego w kościele – etap II. Wysokość dotacji wynosi 75 tys. zł.

W roku 2022 realizowany był pierwszy etap zadania. Wówczas dotacja wyniosła 55 tys. zł.

Łączna dotacja jaką Gmina Bobowa przekazała na wykonanie dwóch etapów zadania to 130 tys. zł.  to stanowi 80% kosztów całkowitych.

Wcześniej z budżetu Gminy Bobowa częściowo sfinansowana była konserwacja ramy obrazu w głównym ołtarzu oraz konserwacja parapetu chóru muzycznego.

Również staraniem Gminy Bobowa Parafia pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 60 tys. zł. na renowację ołtarza bocznego lewego – I etap. Obecnie czynione są starania o pozyskanie środków na II etap.