Parafia w Bobowej z dotacją na konserwację prospektu organowego

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 200 000,00 zł. na realizację następujących zadań:

  1. Wykonanie polichromii oraz renowacja konserwatorska wnętrza drewnianego kościoła pw. św. Stanisława BM w Wilczyskach – 753 953,00 zł
  2. Konserwacja prospektu organowego (XIX w.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej – 166 500,00 zł
  3. Renowacja i konserwacja elewacji z gzymsami zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Siedliskach – 79 547,00 zł
  4. Konserwacja wschodniej ściany sali modlitewnej synagogi w Bobowej – 200 000,00 zł.

Inwestycje te są także współfinansowane z budżetu Gminy Bobowa. Podpisana została kolejna umowa dotacji. Tym razem Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę z ks. dr Marianem Chełmeckim – proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej na przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy, która zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Konserwacja prospektu organowego (XIX w.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej”. Wysokość dotacji to kwota 165 000,00 zł.