Oddaj osocze i uratuj innych

Osoby, które:
  • Przechorowały COVID-19 – miały objawy charakterystyczne dla COVID, niekoniecznie potwierdzone testami – zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a miały dodatni wynik test
  • Minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji
  • Są w wieku 18-65 lat,
  • Spełniają kryteria ogólne dla honorowych dawców krwi
  • Od ostatniej donacji krwi pełnej minęło co najmniej 8 tygodni
  • * W przypadku przebytej w życiu transfuzji lub ciąży – przed donacją proszę zgłosić się do punktu krwiodawstwa na kontrolne badanie serologiczne (wykonywane w czwartki i w piątki)
mogą zgłosić się do oddziałów terenowych w Tarnowie w godzinach rejestracji w celu oddania krwi pełnej, z której oddzielimy osocze dla obecnie chorych na COViD.
Nie trzeba wcześniej wykonywać żadnych badań !
Proszę tylko zgłosić na etapie rejestracji, że chodzi o oddanie osocza od ozdrowieńca.
W razie pytań prosimy o kontakt – nr tel. 14 622 13 38
RCKiK Kraków
Oddział Terenowy
Tarnów, ul. Szpitalna 13

Źródło: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy KM PSP Tarnów