Zaangażowanie 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i żołnierzy z powiatu gorlickiego w walkę z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Od 278 dni 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej walczy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie województwa małopolskiego. W chwili obecnej razem z żołnierzami Wojsk Lądowych: 6 Brygady Powietrznodesantowej, 5 batalionu dowodzenia, Dowództwa Garnizonu Warszawa i Sił Powietrznych: 8 Bazy Lotnictwa Transportowego:

– działamy w 35 szpitalach na terenie Małopolski wspierając:
– informatyczną bazę danych systemu ELC poprzez zapewnienie jego efektywności i ciągłości działania;
– pobieramy wymazy w 13 szpitalach, średnio ponad 400 wymazów dziennie;
– mierzymy temperaturę osobom wchodzącym na teren szpitali;
– wykonujemy zadania administracyjno – logistyczne.
wspieramy 59 komisariatów Policji monitorując wspólnie z policjantami osoby objęte kwarantanną, od połowy października sprawdzono już niemal 336 000 adresów, ponad 5 000 adresów dziennie.
działamy na rzecz Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej oraz powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych województwa małopolskiego.
rozwozimy obiady w ramach akcji „Obiad dla bohatera” dla 32 osób oraz utrzymujemy kontakt z 15 weteranami walk o wolna Polskę.
Łącznie w całość przedsięwzięcia zaangażowanych jest ponad pół tysiąca żołnierzy.

Zaangażowanie 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w powiecie gorlickim:

– wydzielamy 2 żołnierzy do pobierania wymazów w Gorlicach;
– wydzielamy 1 żołnierza do pomiaru temperatury w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach;
– wydzielamy 3 żołnierzy do aktualizacji bazy danych dostępności łóżek covidowych w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza
w Gorlicach;
– wydzielamy 8 żołnierzy do współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m. Gorlice;
– w 11 MBOT służy 24 żołnierzy OT z powiatu gorlickiego.

mjr Bartosz KUBAL

Oficer Prasowy

11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej