Odbiór zmodernizowanych dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W dniu 17 listopada 2023 roku w odbył się odbiór zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Bobowa”. W ramach zadania zmodernizowane zostały drogi::

Brzana-Zagórze – długość 90 metrów

Sędziszowa – długość 78 metrów

Wilczyska-Jeżów-Moroń – długość 100 metrów

Całkowity koszt inwestycji wyniósł  269 824,98 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 108 609,00 zł.