Odbiór boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach

W dniu 6 października 2021 roku dokonano obioru nowo wybudowanego boiska do piłki ręcznej plażowej przy Szkole Podstawowej w Wilczyskach. Podczas odbioru obecny był Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz przedstawiciel wykonawcy inwestycji.

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 28 940,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Wilczyskach” z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

Łączny koszt inwestycji to  kwota 79 468,68 zł  w tym ponad 50 000,00 zł pochodzi  z budżetu Gminy Bobowa.

W wyniku realizacji zadania powstał bezpieczny ogólnodostępny obiekt sportowy w postaci boiska do piłki ręcznej plażowej.

Dzięki realizacji zadania stworzone zostały warunki do organizacji treningów, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz  bezpiecznego organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych jak np. rozgrywki piłki ręcznej plażowej.

Powstała infrastruktura bez wątpienia przyczyni się do poprawy kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także da możliwość rozwijania działalności profilaktycznej i przeciwdziałaniu zagrożeniom społecznym, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.