Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT GORLICKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ (również dla Uchodźców z Ukrainy ), która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały do pobrania:

  1.  PLAKAT i INFORMATOR: prezentujące dostępność nieodpłatnych świadczeń ustawowych
  2.  E-BIULETYN: z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał
  3.  ARTYKUŁY TEMATYCZNE: z różnych dziedzin prawa

W/w materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej – podstrona dostępna w 3 wersjach językowych:         


Dodatkowo dla Uchodźców z Ukrainy przygotowaliśmy:

  1.  MODUŁ Z INFORMACJAMI PRAWNYMI: zawierający dane przydatne zarówno uchodźcom, jaki i udzielającym świadczeń w punktach – aktualizowane na bieżąco (dostępny TUTAJ)
  2. INFORMATOR DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: zawierający zasady i możliwości korzystania z punktów NPP i NPO przez uchodźców, wraz z odnośnikiem do strony rejestracji oraz wykazu wszystkich punktów w Polsce,   specjalizujących się w prawie cudzoziemców i gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc w j. ukraińskim, rosyjskim lub angielskim (wersja ukraińska dostępna TUTAJ  |  wersja polska dostępna TUTAJ)
  3. 10 E-PLANSZ EDUKACYJNYCH DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: (wersja ukraińska dostępna TUTAJ  |  wersja polska dostępna TUTAJ)
  4. ANIMOWANY, EDUKACYJNY SPOT DOT. ZASAD KORZYSTANIA I ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: lektor + napisy w języku ukraińskim  dostępny TUTAJ)