LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 25 sierpnia 2023r. odbyła się LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bobowej.

Uchwały podjęte na LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej:

1. Uchwała Nr LVIII/524/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie Utworzenia Przedszkola Samorządowego w Sędziszowej;

2. Uchwała Nr LVIII/525/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i wymiaru tygodniowego godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa;

3. Uchwała Nr LVIII/526/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/170/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 maja 2020 r., w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa;

4. Uchwała Nr LVIII/527/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie konserwacji prospektu organowego (XIX w.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej;

5. Uchwała Nr LVIII/528/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie renowacji i konserwacji elewacji z gzymsami zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Siedliskach;

6. Uchwała Nr LVIII/529/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie polichromii we wnętrzu drewnianego kościoła pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach;

7. Uchwała Nr LVIII/530/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie renowacji konserwatorskiej wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach;

8. Uchwała Nr LVIII/531/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2023;

9. Uchwała Nr LVIII/532/23 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/457/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.