Wyniki „Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych”

W dniu 30.03.2021 r. został rozstrzygnięty „Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych” na który wpłynęło 21 palm. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza.

Komisja w składzie:
1. Aleksandra Sokołowska – nauczyciel, plastyk, instruktor tradycyjnego wyplatania palm,
2. Katarzyna Fałda – plastyk z Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Stróżach,
3. Beata Król – Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa,
dokonała oceny prac i przyznała miejsca w poszczególnych kategoriach:

Najładniejsza palma w Gminie Bobowa
Nagroda Grand Prix – Magdalena, Gabriela i Tomasz Bogusz

 

 

 

 

 

 

Najładniejsza palma danej miejscowości:

Bobowa – Ewa i Zofia Chochołowicz

 

 

 

 

 

 

Brzana – Teresa i Maja Bara

 

 

 

 

 

 

Jankowa – Irena Chorąży-Połeć, Marlena Połeć i Alicja Waląg

 

 

 

 

 

 

Siedliska – Aneta, Milena, Maja i Patrycja Wojna

 

 

 

 

 

 

Wilczyska – Anita Ziomek

 

 

 

 

 

 

Najpiękniejsza z palm wykonana przez rodzinę Państwa Boguszów z Siedlisk zdobyła nagrodę Grand Prix i została wyeksponowana na bobowskim rynku.

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy nagrodzonych palm otrzymali atrakcyjne nagrody.

 

 

 

 

 

 

Każda praca zasługuje na uznanie, bo każda z nich była wyjątkowa i warta uwagi. Nietuzinkowe i misternie wykonane ozdoby świadczą o wyobraźni i pomysłowości twórców. Biorąc udział w konkursie wyraziliście chęć kultywowania polskich tradycji świątecznych oraz rozwijania zdolności manualnych i wrażliwości estetycznej u dzieci.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, laureatom gratulujemy.