L Sesja Rady Miejskiej

W dniu 15 października 2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się L Sesja Rady Miejskiej, która zakończyła VII kadencję Rady Miejskiej 2014 – 2018. Przewodniczący Rady Miejskiej złożył podziękowania Radnym oraz Burmistrzowi za pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju naszej gminy i całej społeczności lokalnej. W ramach podziękowania zostały wręczone statuetki. Radna Pani Barbara Baran zakończyła 20 letnią pracę w Radzie. Na ręce Radnej zostały złożone podziękowania oraz bukiet kwiatów.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

  1. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

  2. uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,

  3. przystąpienie do Projektu na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) współfinansowanego z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, RPO Województwa Małopolskiego.