Kolejne laptopy trafiły do szkół podstawowych w Gminie Bobowa

W dniu 27 kwietnia 2021  r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza przekazał na ręce dyrektorów szkół nowy sprzęt komputerowy.

Sprzęt zakupiony został w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

Każda ze szkół otrzymała laptopy oraz nowe oprogramowania do istniejących już komputerów. W sumie rozdysponowano 16 laptopów i 106 Pakietów Microsoft Office.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bobowa poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Całkowita wartość zadania wyniosła 76 198,50 zł, dofinansowanie w wysokości 74 538,00 zł.

To już trzeci program, w ramach którego do szkół podstawowych w Gminie Bobowa trafił nowy sprzęt komputerowy. Poprzednie programy to:

– „Zdalna Szkoła” – 40 nowych laptopów z zestawem słuchawkowym

– „Zdalna Szkoła + w Gminie Bobowa” – 50 nowych laptopów z zestawem słuchawkowym

Z przekazanymi obecnie laptopami, łączna ilość komputerów, które otrzymały szkoły wynosi 106 sztuk, stąd też zakup 106 oprogramowań do tych komputerów.